POGUM

KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI IN USTVARJALNOSTI, POGUM

(projekt ZRSŠ – sodelovali bomo kot implementacijska šola)

Za področje delovanja smo si izbrali popestritev šolskega prostora. V ta namen bomo s poučnimi vsebinami poslikali stene hodnikov v 1. in 2. triadi in narisali talne igre na šolskem igrišču. V tem šolskem letu bodo vključeni v glavnem učenci in učenke ter učitelji in učiteljice OPB ter 1. in 2. triade.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

CILJI: v sodelovanju z učenci, starši in lokalno skupnostjo bomo razmišljali o preureditvi šolskega prostora in uvedli vsaj eno izboljšavo.

POVEZAVE:

POGUM

ESS

MIZŠ


ZRSŠ


Koordinatorica: Polona Petrič

 

Dostopnost