Otroci v mestu

Projekt: »Otroci v mestu«
Izvajalec: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Vodja projekta: mag. Nataša Jan, univ.dipl.biol.
Leto: 2016/2017

Svetovna zveza za srce (World Heart Federation, WHF) je s podporo Evropske nogometne zveze (United European Football Association, UEFA), leta 2014 pripravila mednarodni projekt »Otroci v mestu«, (Children in the City).

Projekt je namenjen poudarjanju pomena telesne dejavnosti in ustvarjanju zdravih življenjskih navad. Otroke navdušuje za ukvarjanje z rekreacijo, s športom, vključno z nogometom. Projekt je že potekal v Romuniji (Bukarešta, Cluj in Temišvar) in v Španiji (Madrid), izvajali sta ga romunska in španska organizacija za srce. V Sloveniji ga bo izvajalo Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Projekt bo zaključen do konca aprila 2017.

V okviru projekta je bila izvedena raziskava na 8 osnovnih šolah, pri 973 učencih in njihovih starših (750): v Ljubljani, Zasavju in Pomurju.
V Ljubljani: OŠ Bičevje, Livada, Vide Pregarčeve, Martina Krpana, Nove Fužine, v Trbovljah OŠ Tončke Čeč in v Pomurju: OŠ Bakovci, OŠ Radenci, OŠ Beltinci.

Cilj projekta in potek raziskave
Izboljšati dostopnost različnih oblik telesne dejavnosti in povečati zavedanje o pomembnosti telesne dejavnosti pri otrocih, starih od 7-12, ki živijo v izbranih mestih oziroma četrtnih skupnostih z nižjimi prihodki. Osnovni in obenem glavni cilj projekta pa je sprejetje ustreznih ukrepov za izboljšanje pogojev za telesno dejavnost in vedenjskih navad otrok starih od 7 do 12 let glede telesne dejavnosti. Z raziskavo smo najprej proučili dejavnike, ki vplivajo na telesno dejavnost pri otrocih v starostnem obdobju od 7-12 let v šolskem in domačem okolju ter pa njihovo obstoječo telesno dejavnost. V ta namen smo izoblikovali 3 vprašalnike: vprašalnik za otroke, vprašalnik za starše in vprašalnik za šolo.
Raziskava je bila izvedena marca – aprila 2016.

Rezultati
Raziskava omogoča mednarodno primerjavo aktivnosti mladih v starostnem obdobju 7-12 let, hkrati pa pomeni osnovo za izboljšanje, dopolnitev gibalnih dejavnosti mladih in izboljšanje pogojev za to. Raziskavi je jeseni sledilo obdobje implementacije, do konca februarja 2017. Izdelali smo brošurico za učitelje, starše, otroke, vaditelje, idr. in sicer o pomenu telesne dejavnosti za zdrav razvoj, kaj je redna telesna dejavnost.

Jeseni smo izdelali maskoto Srček BimBam in z njo ter otroci posneli video Otroci v mestu (krajši 30 sekundni in daljši 3 minutni, ki promovira pomembnost rednega gibanja otrok in mladostnikov).
Pričeli smo tudi z izvedbo delavnic na osnovnih šolah, o zdravem življenjskem slogu, pomenu redne telesne dejavnosti. Predavanja o tej temi smo ponudili tudi za starše. Za vaditelje, trenerje, pa tudi za zainteresirane učitelje na šolah izvajamo tečaje temeljnih postopkov oživljanja otrok in odraslih, saj tudi pri telesnih naporih lahko pride do zastoja dihanja ali pa bitja srca in moramo znati nemudoma ukrepati s preprečevanjem posledic tega in z reševanjem življenja.

Praktična navodila za vaje, ki razgibajo telo, ki jih priporoča naš Srček BimBam.

VAJE

Dostopnost