Eko šola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine.

Glavni cilj slovenske Ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Temu cilju slovenske Ekošole se pridružujemo tudi na naši šoli.

Prednostna področja so:

  • podnebne spremembe,
  • energija,
  • odpadki,
  • voda.

Delamo po principu 7 korakov za Ekošolo. Več o tem si lahko preberete na spletni strani slovenske Ekošole.

V šolskem letu 2021/22 bodo prednostno področje podnebne spremembe, nadgradili uporabo ekovrta, ki smo ga začeli gojiti v šolskem letu 2016/17 in za katerega smo dobili priznanje za najboljši ekovrt v kategoriji osnovnih šol. Sodelovali bomo tudi s čebelarjem, saj imamo na strehi štiri panje čebel.

Trudimo se, da bi se v delo Ekošole vključilo čim več učiteljev in učencev. Vsako leto nas je več, ki sodelujemo na različnih področjih.

Tudi v letu 2021/22 bomo zbirali:

  • star papir,
  • baterije,
  • tonerje in kartuše,
  • male gospodinjske aparate,
  • mobitele,
  • sijalke.

Sodelovali bomo na tekmovanju Eko kviz, likovnih natečajih, energetskih natečajih v okviru projekta Eko šola, upoštevali kulturne, verske in posebne zdravstvene navade učencev, spodbujali kreativnost, gibanje, medvrstniško pomoč, ločevali odpadke, sodelovali s straši, uporabljali okolju prijazne toaletne materijale. Trudili se bomo še naprej za dobre medsebojne odnose. Pri delu se bomo povezovali z drugimi projekti, ki potekajo na naši šoli.

Ekolistino smo slavnostno podpisali v šolskem letu 2003/04 (10. 6. 2004) in takrat smo tudi prvič prejeli eko zastavo.

Koordinatorja Ekošole sta Mihaela Ulčar in Aljaž Slivnik.

 

Dostopnost