Svet staršev

ČLANI SVETA STARŠEV

RAZREDIME IN PRIIMEK
Predsednik sveta staršev
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV

POSLOVNIK SVETA STARŠEV 2019

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV

ZAPISNIK SVETA STARŠEV (2. 10. 2019)

ZAPISNIK SVETA STARŠEV (17. 12. 2019)

Priloga 1 – Analiza rezultatov NPZ (17. 12. 2019)

Priloga 2 – Povzetek analize raziskave (17. 12. 2019)

 

AKTIV SVETOV STARŠEV

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol:

http://www.aktivsvetovstarsev-lj.si

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije:

http://www.zasss.si/

Dostopnost