Podaljšano bivanje

Za učence do vključno 5. razreda imamo organizirane kombinirane oddelke podaljšanega bivanja.

V OPB imajo učenci kosilo ter ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti, če je le mogoče, v veliki meri na prostem.
V času učne ure (praviloma med 14.00 in 15.00) učenci pod vodstvom učiteljev opravljajo šolske obveznosti.

Podaljšano bivanje je organizirano do 16.50.

Starši lahko v primeru nujnih obvestil to sporočijo učitelju (npr. sprememba običajnega časa odhoda domov) na mobilno številko 051 247 965Vse spremembe javite vsaj eno uro pred predvidenim odhodom otroka domov.

Prevzem otrok je pred šolo. Ob prihodu obvestite receptorja pri vhodu v šolo. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj OPB predčasno spusti otroka iz šole SAMO S PISNIM DOVOLJENJEM STARŠEV.

 

Dostopnost