Šolski sklad

Na šoli že vrsto let deluje šolski sklad. Sredstva pridobivamo z donacijami različnih fizičnih in pravnih oseb, s prostovoljnimi prispevki staršev, z organizacijo zbiranja starega papirja in prodajo izdelkov, ki so jih naredili učenci.

Zbrana sredstva namenimo za nakup različne nadstandardne opreme, za izvajanje dodatnih dejavnosti otrok, za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin pri udeležbi v nadstandardnih dejavnostih, ki jih organizira šola in niso financirana iz javnih sredstev.

Vsem staršem trikrat letno pošljemo položnico za prostovoljni prispevek v višini 7 €. Kdor želi pa lahko sredstva poleg tega nakaže na TR št. 01261‑6030664116.

Vsem, ki s svojimi prispevki pripomorete, da lahko izpeljemo zadane načrte, se iskreno zahvaljujemo.

Vsem staršem zaračunamo tudi material za likovni pouk (7 € letno) in drug material (za pouk tehnike, kemije, OPB, papirni material – 8 € letno). Znesek starši poravnajo v dveh delih po položnici.

Vsem, ki s svojimi prispevki pripomorete, da lahko izpeljemo zadane načrte, se iskreno zahvaljujemo.

SEZNAM ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

Člani s strani šole
1. Nataša Božič
2. Simona Vuzem
3. Slavica Škerjanec
Člani s strani staršev

PRAVILA O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA

Dostopnost