Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI NAŠIH UČITELJEV

Sezname, prijavnice in urnik za vse interesne dejavnosti (tiste, ki jih izvajajo naši in zunanji učitelji) bodo učenci dobili v drugi polovici septembra. Tradicionalno učencem ponudimo naslednje dejavnosti: gledališki krožek, pevski zbor, vesela šola, joga za otroke, ročna dela, krožek naravoslovja, likovni krožek, šolsko športno društvo, med dvema ognjema, kemijski krožek, eko vrt, pogovorni krožek, šah, novinarsko-fotografski krožek in še kaj.

Urnik pevskega zbora bo ostal enak kot doslej, in sicer:

PEVSKI ZBOR – Andreja Kozlevčar (obvezna avdicija)

  • 2. in 3. r., ponedeljek 13.10 – 13.55
  • 4. in 5. r., ponedeljek 14.00 – 14.45
  • 6. do 9. r., ponedeljek in torek predura

INTERESNE DEJAVNOSTI ZUNANJIH IZVAJALCEV

Večina interesnih dejavnosti zunanjih izvajalcev je plačljivih. Glede prijave se lahko pozanimate na sedežu društva. Nekatere prijavnice nam prinesejo na šolo in jih učenci lahko dobijo v tajništvu.

INTERESNA DEJAVNOSTRAZREDDANURA
PLES
Plesna šola Miki
KOŠARKA
Športno društvo Šentvid-Ljubljana
SMUČARSKI SKOKI
Smučarsko društvo Dolomiti
TENIS
Športno društvo Šmartno Tacen
KOŠARKA
Športno društvo Otroška košarkaška šola Ljuljana
GIMNASTIKA
Športno društvo Špička
GLASBENA ŠOLA
Glasbena šola Strunica
TABORNIKI
Rod Beli bober
ŠPORTNO PLEZANJE
Planinsko društvo Rašica
NOGOMET
Športno društvo Otroška nogometna šola Ljubljana