Eko šola

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojno-izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine.

Glavni cilj slovenske Ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Temu cilju slovenske ekošole se pridružujemo tudi na naši šoli.

Prednostna področja so: podnebne spremembe, energija, odpadki, voda.

Delamo po principu 7 korakov za Ekošolo. Več o tem si lahko preberete na spletni strani slovenske ekošole: www.ekosola.si/

V šolskem letu 2023/24 bodo prednostna področja: vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje), povezovanje med šolami v okviru EU, vzgoja za okoljsko odgovornost (zbiranje papirja, baterij, kartuš), spodbujanje kreativnosti, inovativnosti (natečaji, izdelki iz odpadne embalaže), razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč (delavnice, medvrstniška pomoč). Sodelovali bomo tudi s čebelarjem, saj imamo na strehi štiri panje čebel.

Trudimo se, da bi se v delo ekošole vključilo čim več učiteljev in učencev. Vsako leto nas je več, ki sodelujemo na različnih področjih.

Tudi v šolskem letu 2023/24 bomo zbirali:

  • star papir,
  • baterije,
  • tonerje in kartuše,
  • male gospodinjske aparate,
  • mobitele,
  • sijalke.

V okviru projekta Eko šola bomo sodelovali tudi na tekmovanju Eko kviz, likovnih natečajih, energetskih natečajih, upoštevali bomo kulturne, verske in posebne zdravstvene navade učencev, spodbujali kreativnost, gibanje, medvrstniško pomoč, ločevali odpadke, sodelovali s straši, uporabljali okolju prijazne toaletne materiale. Še naprej se bomo trudili za dobre medsebojne odnose. Pri delu se bomo povezovali z drugimi projekti, ki potekajo na naši šoli.

Ekolistino smo slavnostno podpisali v šolskem letu 2003/04 (10. 6. 2004) in takrat smo tudi prvič prejeli Ekozastavo. 

Koordinatorja Ekošole sta Mihaela Ulčar in Aljaž Slivnik.

Dostopnost