Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci ob zaključku druge in tretje triade.

  • Učenci 6. razreda opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine.
  • Učenci 9. razreda pa pišejo preverjanje iz slovenščine, matematike ter glasbene umetnosti.

Udeležba na preverjanju znanja je za učence obvezna, izjema so le priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v republiki Sloveniji vključeni prvič.

Več informacij

Koledar NPZ

ROKOVNIK OPRAVLJANJA NPZ

Rokovnik za nacionalno preverjanje

 

6. RAZRED

DATUM 
4. maj 2023Slovenščina
8. maj 2023Matematika
10. maj 2023Angleščina
6. 6. do 8. 6. 2023Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 6. razreda

9. RAZRED

DATUM 
1. september 2021Objava sklepa MIZŠ o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev z NPZ
4. maj 2022Slovenščina
8. maj 2022Matematika
10. maj 2022Glasbena umetnost
31. 5. do 2. 6. 2023Vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 9. razreda
Dostopnost