Svet šole

ČLANI SVETA ŠOLE OŠ ŠENTVID

 

Predstavniki zaposlenih
Maja Novak Rupnik, predsednica
Janko Rošelj
Mirjana Keber
Karmen Novak
Maja Barle

 

Predstavniki staršev
Uroš Kerin
Tina Pustovrh Puc
Jurij Virant

 

Predstavniki MOL
Gašper Bakač
Nada Bečić
Erna Čibej, namestnica predsednice

 

ZAPISNIKI: 

 

 

 

Dostopnost