Šolska prehrana

V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, malico (dopoldansko in popoldansko) in kosilo.

Cenik obrokov:

RAZREDZAJTRKDOPOLDANSKA MALICAKOSILOPOPOLDANSKA MALICA
1., 2. in 3. razred1,08 €

0,90 €3,16 €1,32 €
4., 5. in 6. razred1,08 €
0,90 €3,52 €1,32 €
7., 8. in 9. razred1,08 €

0,90 €3,86 €

Učenci od 1. do 3. razreda imajo MALICO v prvem, ostali učenci pa v drugem odmoru.

Čas za KOSILO je med 12.00 in 14.30. Učenci do 5. razreda gredo na kosilu v spremstvu učitelja, ostali učenci pa sami.

Zaradi velike obremenjenosti jedilnice bodo učenci 2. in 3. razreda odšli na kosilo po 4. uri (ob 11.50) in nato nadaljevali s poukom od 12.20 do 13.05. Učenci 1. razreda imajo kosilo v učilnici.

Stroške prehrane poravnate starši oz. skrbniki s položnico za pretekli mesec. Podrobnejše informacije v zvezi z organizacijo in plačevanjem šolske prehrane so navedene v Pravilniku o šolski prehrani, ki je objavljen na spletni strani šole www.ossentvid.si v zavihku prehrana.

Starši si lahko v administraciji šole uredite plačevanje položnic preko trajnika. V primeru, da imate na šoli več otrok, se lahko v administraciji dogovorite za združeno položnico.

Obstaja tudi možnost prejema računa na elektronski naslov in ureditev plačila preko spletne banke. Za prejem računa na tak način se obrnite na šolsko administratorko 01/ 5000-332 oziroma pišite na administracija@ossentvid.si .

 

ODJAVLJANJE PREHRANE

Starše prosimo, da odjavijo VSAKO odsotnost do 8.15 ure v šolsko kuhinjo na telefon številka 01/5000-327 (telefonska tajnica) ali na spletni strani šole www.ossentvid.si. Odjavo bomo upoštevali pri obračunu prehrane za naslednji mesec. V primeru, da odsotnosti ne javite oz. jo javite prepozno, ste dolžni plačati celotno ceno malice, t. j. 0,90 EUR.

TRAJNO ODJAVO prehrane upoštevamo samo, če je oddana v pisni obliki v tajništvo ali administracijo šole.

 

Dostopnost