Jutranje varstvo

Za učence 1. in 2. razreda imamo organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.00 ure. Jutranje varstvo poteka v pritličju šole.

Za učence od 3. razreda dalje je organizirano jutranje varstvo od 7.00 do 8.00 ure v učilnici dežurnega učitelja v prvem nadstropju šole. V primeru, da učenec pride v šolo pred 7. uro je do 7. ure z učenci 1. in 2. razreda, nato pa odide v JV v 1. nadstropje šole.

Učenci, ki pridejo v šolo pred 8. uro zjutraj so avtomatično vključeni v jutranje varstvo in so s tem dolžni upoštevati navodila dežurnega učitelja.

Vsi učenci vstopajo v šolo samostojno, brez spremstva staršev.

 

Dostopnost