Govorilne ure in roditeljski sestanki

Prijava na govorilne ure

Na govorilne ure se prijavite s klikom na zgornji gumb. Odpre se spletna stran, na kateri izberete razredno ali predmetno stopnjo, učitelja in želen termin, v katerem je učitelj na voljo. Zapišite svoje ime in priimek, elektronsko pošto ter ime in razred otroka, za katerega bi radi prišli na govorilne ure. Rezervacijo potrdite s klikom na gumb “Rezerviraj”. Razširjena navodila so v priponki.

Prijava je mogoča na dopoldanske in popoldanske govorilne ure. Ker je število terminov omejeno, vam predlagamo, da termin rezervirate čim prej. V primeru, da terminov ne bo več na voljo, obisk pa je nujen, predlagamo, da učitelja kontaktirate preko elektronske pošte.

 

GOVORILNE URE

GOVORILNE URE so v dopoldanskem in v popoldanskem času:

  • DOPOLDANSKE GOVORILNE URE so v tednu po PRVI in TRETJI nedelji v mesecu, in sicer po razporedu, ki ga boste dobili v septembru.
    Dopoldanske govorilne ure
  • POPOLDANSKE  GOVORILNE  URE so za starše učencev od 1. do 5. r. vedno od 15.30 do 17.00 ure, za starše učencev od 6. do 9. r. od 16.30 do 18.00 ure.
DATUMI
9. oktobra 2023
13. novembra 2023
11. decembra 2023
15. januarja 2024
12. februarja 2024
18. marca 2024
15. aprila 2024
27. maja 2024

Starši praviloma komunicirate s šolo osebno, preko telefona ali z uporabo službene elektronske pošte. Na elektronsko pošto odgovorimo v roku treh delovnih dni.

Šola uporablja elektronsko vodenje šolske dokumentacije. Straši lahko preko eAsistenta dostopate do urnika in šolskega koledarja. V dogovoru s ponudnikom (e-Šola) pa boste lahko prejemali sms ali e-mail obvestila, imeli pregled nad ocenami, dogajanjem na šoli ter dostop do vzgojnih člankov in nasvetov. Šola uporablja eAsistenta tudi za obveščanje staršev, zbiranje informacij (za izbirne predmete) idr.

Podrobne informacije in odgovore na morebitna vprašanja lahko najdete na spletnem naslovu https://www.easistent.com. V primeru, da se odločite za uporabo eAsistenta, lahko dobite prijavnico na spletni strani podjetja eŠola, https://www.easistent.com.

Z vodstvom šole lahko komunicirate osebno, po telefonu ali preko e-naslova jaka.saje@ossentvid.si.

V delo šole se starši vključujete tudi preko SVETA STARŠEV, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev vseh oddelkov. Na prvem roditeljskem sestanku v vsakem oddelku starši izvolijo predstavnika oddelka in njegovega namestnika.

 

RODITELJSKI SESTANKI

RODITELJSKI SESTANEK ob začetku šolskega leta:

RAZREDIDATUM (URA)
1., 2. in 3. razred4. september 2023 ob 16.30 uri
4. in 5. razred4. september 2023 ob 17.30 uri
6. in 7. razred6. september 2023 ob 16.30 uri
8. in 9. razred6. september 2023 ob 17.30 uri
 

SODELOVANJE S STARŠI

Organizirano je v obliki rednih dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur ter z roditeljskimi sestanki. Datumi le-teh so določeni v LDN, objavljeni so v publikaciji šole in na spletni strani.

Pri izrekanju nekaterih vzgojnih ukrepov za težje kršitve šolskih pravil (začasna prepoved uporabe šolskega avtobusa, prepoved nadaljevanja bivanja na taboru oz. v šoli v naravi,  začasna prepoved obiskovanja pouka) je obvezno soglasje staršev.

Z namenom poglabljanja stikov med šolo in starši razvijamo tudi več oblik neformalnega sodelovanja.

Dostopnost