Erasmus+

Projekt Erasmus+ (KA229), partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229)

Tema projekta: Integracija STEAM projektov v pouk naravoslovja.

Časovna opredelitev projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 (projekt podaljšan do 31. 8. 2023 zaradi Covid-19).

PROJEKT JE ZAKLJUČEN. 

CILJI IZMENJAVE:

 • v dveh letih projekta, skozi evropsko mobilnost, omogočiti strokovni razvoj 100 učiteljem (jeziki, matematika, naravoslovje, zgodovina, geografija, biologija);
 • boljše zavedanje in naslavljanje potreb učencev ter povečanje stopnje zadovoljstva učencev za vsaj 60%;
 • v dveh letih projekta izboljšati rezultate šole pri vsaj 30% učencev ciljne skupine;
 • učiteljem omogočiti izmenjavo dobrih praks na evropski ravni ter da te prakse uporabijo v svojih šolah;
 • nadgraditi materialne baze šol z vsaj 40 vzorčnimi dejavnostmi, ki se uporabljajo pri pouku;
 • omogočiti medkulturno izmenjavo učencev in učiteljev;
 • zagotoviti razvoj sodelovanja na evropski ravni z oblikovanjem mreže šol, ki bodo sodelovale tudi po končnem projektu.

 

PREDSTAVITEV SODELUJOČIH INSTITUCIJ:

 • C1: Tablični računalniki in uporaba mobilnih aplikacij v razredu (zgodovina) – Srbija, april 2022;
 • C2: Aktivnosti v naravi in poučevanje geografije in biologije – Italija, april 2023;
 • C3: Integracija STEAM projektov v pouk naravoslovja – Slovenija, marec 2023;
 • C4: Uporaba interaktivnih iger v poučevanju jezikov – Turčija, oktober 2022;
 • C5: Kako narediti evalvacijo pomensko in zabavno – uporaba pri matematiki – Severna Makedonija, september 2022.

Datumi projekta so zamaknjeni. V projektu na naši šoli sodeluje pet učiteljev, ki poučujejo na razredni in predmetni stopnji.

 

AKTIVNOSTI:

1. aktivnost – predstavitev partnerskih šol, izdelava šolskega kotička, logotipi

2. aktivnost – kreiranje Facebook in Instagram profila

3. aktivnost – izmenjava v Srbiji – NIŠ

4. aktivnost – izmenjava v Severni Makedoniji – OHRID

5. aktivnost – izmenjava v Turčiji – ARDESEN, RIZE

6. aktivnost – izmenjava v Sloveniji – LJUBLJANA

7. aktivnost – izmenjava v Italiji – ISERNIA

 

POVEZAVE:

Dostopnost