MUZEJSKI DAN, 6. razred, četrtek, 5. 12. 2019

V četrtek, 5. 12. 2019 bomo imeli naravoslovni dan – muzejski dan. Obiskali bomo Narodni ter Prirodoslovni muzej Slovenije.

Potek dneva:

  • 8.15: prihod v šolo, prvo uro pouk – priprava na naravoslovni dan: bonton v muzeju
  • 9.00: malica
  • 9.15: odhod na avtobus
  • 9.45: prihod v mesto, razdelitev v dve skupini: 6. a in 6. b
  • 10.00: Ena skupina ima voden ogled po Narodnem muzeju, druga pa po Prirodoslovnem.
  • 11.00: menjava skupin
  • 12.00: zaključek in odhod na avtobus
  • 12.30–13.00: predviden prihod v šolo

Obvezni pripomočki: svinčnik, URBANA. Primerna obleka in obutev.

Cena: 6 EUR za obisk obeh muzejev, vožnja z mestnim avtobusom

Domače delo: v zvezek zapiši vsaj štiri arhivalije (dva iz NMS ter dva iz PMS) in jih podrobno opiši, lahko jih tudi narišeš.

Dostopnost