Spoštovani starši.

Uspešno smo stopilo v novo šolsko leto in nov način dela počasi postaja vsakdanjost.

V tem in naslednjem tednu bomo izpeljali uvodne roditeljske sestanke, za katere za zdaj
načrtujemo, da bodo potekali v šoli ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil. Zato vas
prosim, da pride v šolo na sestanek le eden od staršev.

Prihaja jesenski čas, ko je običajno povečana obolevnost otrok in odraslih z različnimi lažjimi
in tudi težjimi prehladnimi in drugimi respiratornimi težavami. Prosim vas, da ste zato še
posebej pozorni in pošiljate v šolo le zdrave otroke.

V šoli skrbimo za umivanje in razkuževanje rok, za razkuževanje površin in redno zračenje.
Pouk na predmetni stopnji je organiziran v matičnih učilnicah, da je čim manj premikov
učencev po hodnikih in mešanja med razredi. Prav tako bomo za čim manj mešanja med
posameznimi skupinami poskrbeli tudi na šolskem igrišču. Obenem pa otrok ne želimo
preveč omejevati. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da v šolo prihajajo le zdravi otroci.

Z našega šolskega ministrstva in NIJZ smo prejeli okrožnico s priporočili, naj nosijo maske v
šolskih skupnih prostorih vsi učenci in vsi zaposleni. Odločitev o tem, ali boste to priporočilo
upoštevali ali ne, je na vas, starših. Učenci so v skupnih notranjih prostorih zelo malo časa
(pot po hodnikih do razreda, v sanitarije, če je potrebno do tajništva in do jedilnice). Če
lahko na ta način vsi skupaj pripomoremo k temu, da šola ostane odprta in da se ne zapirajo
posamezni oddelki (oziroma čim manj), se mi zdi to smiselno in tudi odgovorno. A kot je bilo
že povedano: nikogar ne bomo silili v to, da nosi masko, saj je odločitev glede tega
odgovornost vas, staršev.

Z željo po dobrem sodelovanju z vami in da bi bili v naši šoli ves čas odprti vsi oddelki,
vas prijazno pozdravljam.

ravnateljica Nada Paj

Ljubljana, 7. 9. 2020

Dostopnost