Spoštovani starši!

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni, bo na podlagi uredbe ministra za zdravje od ponedeljka, 16. 3. 2020, začasno prepovedano zbiranje v šolah. Na šoli smo pripravili načrt izvedbe pouka na daljavo, ki je objavljen tukaj:

Navodila za učence vam bodo posredovali razredniki preko e-pošte in/ali eAsistenta.

V primeru morebitnih vprašanj glede dela učencev doma se obrnite na razrednika ali učitelja predmeta preko portala eAsistent, ki omogoča elektronsko komunikacijo ali preko e-pošte.

O spremembah vas bomo ažurno obveščali preko spletne strani. Uradnih ur ne bo. Za urejanje drugih pomembnih zadev (potrdila o šolanju ipd) se dogovorite po e-pošti:
– ravnateljica: nada.paj@guest.anes.si
– pomočnik ravnateljice: jaka.saje@guest.arnes.si
– tajnistvo: tajnistvo.ossentvid@guest.arnes.si

Spremljajte informacije v medijih in se držite navodil pristojnih institucij.

Prijazen pozdrav

ravnateljstvo OŠ Šentvid

Dostopnost