1. Teden pisanja z roko bo potekal med 23. in 27. januarjem 2023.

Nosilna tema je Mislim tiho, pišem počasi, s katero želimo v ospredje postaviti počasnost (in z njo povezani premišljenost ter umirjenost) in obenem opozoriti na dejstvo, da pisava odraža naša notranja stanja. Naši ambasadorji so: Rok Terkaj-Trkaj, rap glasbenik; dr. Aksinja Kermauner, specialna pedagoginja in pisateljica; Evgen Car, gledališki igralec; Stanislava Dešnik, direktorica javnega zavoda Krajinski park Goričko in Nataša Moršič, tamkajšnja naravovarstvenica. Krajinski park Goričko je sicer skupaj z Osnovno šolo Bogojina naš organizacijski partner.

Tudi letos je organizirana nagradna igra, v okviru katere bo izbranih najinovativnejših, najkreativnejših in najtehtnejših pet izdelkov, njihovi avtorji pa bodo nagrajeni na zaključni prireditvi, ki bo predvidoma potekala 15. aprila 2023 v Krajinskem parku Goričko.

 

Izdelke za nagradno igro dostavite do vključno petka, 24. februarja 2023, in sicer v elektronski obliki (scan ali fotografija oziroma zvočni posnetek, besedilo) na naslov info@pisemozroko.si

 

V nagradni igri se lahko potegujejo:
  • zvočni posnetki (razmišljanja o nosilni temi ali pisanju z roko),
  • pesmi haiku forme (vsebinsko vezane na pisanje, nosilno temo ali Prekmurje),
  • plakat v obliki zemljevida Prekmurja z vrisanimi in opisanimi znamenitostmi formata A3 ali A2 (tamkajšnje zgodovinsko pomembnejše npr. kulturne osebnosti, naravne znamenitosti, kulinarične posebnosti …),
  • knjige Prekmurja” formata A3 (predstavitev različnih vidikov Prekmurja – geografski, kulturni, kulinarični, etnološki …),
  • enciklopedični prikazi živali in zavarovanih vrst rastlin Krajinskega parka Goričko formata A3 (skica in opis, primer vam prilagamo). Pri slednjem izhajajte iz že obstoječega gradiva, objavljenega na spletni strani Krajinskega parka Goričko:https://www.park-goricko.org/go/892/Zivali in https://www.park-goricko.org/go/927/Zavarovane-vrste-rastlin
Predlagamo vam, da pri vseh dejavnostih otroke spodbujate k razmišljanju o počasnosti in dobrobitih te. Današnji način življenja namreč v ospredje postavlja hitrost in obilje, zato se od te odmikamo, vendar zadovoljstvo prinašata prav počasnost ter umirjenost. Naj denimo opazujejo svojo pisavo v različnih razpoloženjskih stanjih, primerjajo kakovost del v času umirjenosti s tistimi, ki so jih ustvarili v času hitenja itn.

 

Ogledate si lahko nekaj zanimivih prispevkov vezanih na pisanje z roko.

 

 

Dostopnost