Tudi letošnje šolsko leto smo sodelovali v projektu CodeWeek, saj želimo učencem  na šoli približati programiranje in algoritmično mišljenje.

Kot del tega cilja smo v naš kurikulum uvedli že Micro:bit in Python, letos pa posebno pozornost posvečamo programiranju s pomočjo igre Minecraft (Minecraft for Education). Učencem želimo tako še približati koncepte programiranje in algoritmičnega mišljenja ter jih povezati z aktivnostmi, ki vsebujejo računalništvo brez računalnika, pa tudi z drugimi predmeti. Nekateri učenci se bodo s programiranjem srečali prvič, drugi pa bodo razširili in poglobili svoje znanje.

Dostopnost