MEPI

MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE

Naša šola se je v letošnjem letu priključila mednarodnemu programu MEPI.

NAMEN UVEDBE IZVAJANJA PROGRAMA MEPI:

razvijanje novih veščin in novega znanja pri učencih, iskanje področij in aktivnosti, ki učence zanimajo, doseganje rezultatov pri dejavnostih, ki niso del učnega kurikula, ampak predstavljajo njegovo dopolnitev, dvig samozavesti učencev, učenje razporejanja časa, samostojnega načrtovanja in sprejemanja odločitev, dvig zavedanja o pomenu neformalnega in vseživljenjskega učenja pri učencih, širjenje socialne mreže, uvedba mednarodno priznanega orodja za beleženje neformalnih znanj in dosežkov učencev, večja povezanost in prepoznavnost šole v lokalnem okolju, širjenje strokovnih in neformalnih znanj ter veščin vodenja pri zaposlenih, širjenje nabora obšolskih dejavnosti, ki jih ponuja šola.

CILJI:

uspešno izvedena poskusna in kvalifikacijska odprava na bronasti stopnji, 10 prejemnikov bronastega priznanja, med 15 in 25 vključenih udeležencev.

 

Dostopnost