Ob koncu tega šolskega leta poteče mandat naši dosedanji ravnateljici Nadi Paj.

Postopki za imenovanje novega ravnatelja, ki bo nastopil mandat 1. 9. 2022, že potekajo.

Dostopnost