Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

Pred nami je novo šolsko leto in z njim novi izzivi, nove dogodivščine in nove izkušnje. Po dolgem in vročem poletju je čas, da se zopet zberemo v skupnem prostoru, ki mu rečemo šola.

Šola je prostor velikega pomena za vse učence, ki jo obiskujejo in s tem tudi za vse starše. Prav tako je zelo pomemben prostor za vse zaposlene, saj velik del svojega časa preživimo v njej. Za dobro vzdušje na šoli smo odgovorni vsi in dosežemo ga lahko le s skupnimi močmi, tako da se med seboj usklajujemo na spoštljiv način. V šoli imamo različne vloge, a druži nas skupen cilj, ki je čim več usvojenega uporabnega znanja in veščin, s katerimi si bodo mladi ljudje odprli vrata v prihodnost, čim več prijetnih življenjskih situacij, v katerih se bodo učili sobivanja v skupnosti in čim več povezovanja, preko katerega skupaj spoznavamo radosti življenja. Odrasli smo v šoli zato, da ustvarjamo čim boljše pogoje, v katerih lahko učenci dosegajo svoje potenciale. Naloga učencev je, da vlagajo svoj trud in energijo v učenje in si s tem širijo obzorja in rastejo. Starši pa s šolo konstruktivno sodelujete in tako skupaj krepimo učinke, ki si jih vsi želimo, kar je zdravje, dobrobit in učenje za življenje vaših otrok, naših učencev.

Poleg pridobivanja znanja se v šoli učimo strpnosti, kulturnega sobivanja v skupnosti, sprejemanja drugačnosti, uživanja v uspehih in soočanja z neuspehi. Gradimo si samozavest, razvijamo osebnost, tkemo prijateljstva za vse življenje, učimo se odgovornosti in medsebojnega spoštovanja. Ciljev, ki jih zasledujemo, nam nikakor ne zmanjka.  

Želim vam prijetno, uspešno in zdravo šolsko leto 2023/2024.

 

Jaka Saje, ravnatelj

Dostopnost