NARAVOSLOVNI DAN ZA 7. RAZRED

NOVO MESTO

DATUM: torek, 4. 6. 2024

URA IN KRAJ ODHODA: ZBOR 7.30; ODHOD 7.45 IZPRED DVORANE GIMNAZIJE ŠENTVID

URA PRIHODA IN MESTO PRIHODA: cca 15.00 LJUBLJANA ŠENTVID

ITINERARIJ: Ljubljana–Novo mesto–Ljubljana

PROGRAM IN CENA:

Avtobusni prevoz:  odvisno od števila udeležencev                            
Voden ogled Dolenjskega muzeja: 4 EUR/osebo                                                                          
Stroški vodenja CŠOD: 2 EUR/osebo

Program: obisk Dolenjskega muzeja, voden ogled po mestu, obisk tovarne Krka, obrat Notol 2.

Za učence, ki so naročeni na šolsko kosilo, bodo pripravljeni lunch paketi. Po želji bodo pripravljeni lunch paketi tudi za tiste, ki niso naročeni na šolsko kosilo (znesek se obračuna na položnici za prehrano). Šolsko malico bodo učenci dobili na ekskurziji. Učenci naj za dodatne obroke poskrbijo sami, saj na poti nakupovanje in obisk restavracij ne bo mogoče.

Priporočeno je, da učenci zjutraj pred odhodom doma zaužijejo zajtrk.

Učenci naj bodo primerno terensko oblečeni in obuti (hoja po mestu) in naj upoštevajo vremenske razmere (dežnik).

Vodja: Maja Novak Rupnik

Dostopnost