NARAVOSLOVNI DAN ZA 9. RAZRED

Krajinski park Strunjan

DATUM: 6. 2. 2024

ZBOR: 7.30 PRED DVORANO GIMNAZIJE ŠENTVID

URA IN KRAJ ODHODA: 7.45 IZPRED DVORANE GIMNAZIJE ŠENTVID

URA PRIHODA IN KRAJ PRIHODA: okrog 14.30 LJUBLJANA ŠENTVID

ITINERARIJ: LJUBLJANA–STRUNJAN–LJUBLJANA

PROGRAM:

Ob pojasnilni tabli se seznanimo z značilnostmi zavarovanega območja. Nato se napotimo do solin, kjer učenci spoznajo tradicionalno
pridobivanje soli. Povzpnemo se do Strunjanskega križa na vrh klifov in se razgledamo preko Tržaškega zaliva. Spoznamo obsredozemske in kulturne rastline. Spustimo se do morskega spodmola, kjer se seznanimo z nastankom fliša oz. sovdana in abrazijske obale.

CENA:

Avtobusni prevoz                                                                       odvisno od št. učencev
stroški vodenja CŠOD                                                                 2 EUR/osebo

Za učence, ki so naročeni na šolsko kosilo, bodo pripravljeni lunch paketi. Po želji tudi za tiste, ki niso naročeni na šolsko kosilo (znesek se obračuna na položnici za prehrano). Šolsko malico bodo učenci dobili na naravoslovnem dnevu. Učenci naj za dodaten obrok poskrbijo sami.
Naravoslovni dan je sestavni del pouka. Pri urah geografije pred odhodom bomo z učenci izvedli vsebinsko pripravo, kjer bodo dobili navodila za delo na naravoslovnem dnevu.

Obvezna oprema: oblačila primerna vremenu na dan naravoslovnega dne, nahrbtnik za malico, pisalo.

Priporočljivo je, da učenci zjutraj jedo zajtrk, saj bo malica ob 9.30.

Vodja: Maja Novak Rupnik

Dostopnost