Učenci, ki jih na dan podelitve spričeval ne bo v šoli, lahko spričevala prevzamejo v tajništvu šole v naslednjih terminih:

od 26. junija do 27. junija 2024, med 9. in 12. uro,

ter

od 19. avgusta do 30. avgusta 2024, med 9. in 12. uro.

Če bodo spričevalo prevzeli stari starši, morajo imeti s seboj pooblastilo staršev in osebno izkaznico.

Ravnateljstvo

 

Dostopnost