V ponedeljek, 24. 6. 2019, bo delno spremenjen urnik pouka. Predure odpadejo, s poukom učenci razredne stopnje končajo ob 11.50, učenci predmetne stopnje pa se vrnejo iz Koloseja, predvidoma ob 12.30. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano po običajnem urniku. Spremenjen bo tudi vozni red šolskega avtobusa:
  • avtobus za preduro NE bo vozil,
  • prva popoldanska vožnja bo že ob 12.45 (in ne ob 14.00),
  • vožnji ob 15.10 in 15.35 ostajata nespremenjeni.
Ravnateljstvo
Dostopnost